Lưu trữ thẻ: WOOCOMMERCE

WOOCOMMERCE NOTIFICATION – POPUP GIỚI THIỆU ĐƠN HÀNG GẦN ĐÂY

WOOCOMMERCE NOTIFICATION – POPUP GIỚI THIỆU ĐƠN HÀNG GẦN ĐÂY

WooCommerce Notification hiển thị các đơn đặt hàng gần đây dưới dạng thông báo bật lên trên cửa hàng của bạn. Nó tương đương trực tuyến với một cửa hàng bận rộn và cho khách hàng tiềm năng biết rằng những người khác đang mua sản phẩm của bạn. Tăng tỷ lệ chuyển đổi bằng […]

Dark mode