Lưu trữ thẻ: PLUGIN LẬT SÁCH 3D HOÀN HẢO CHO WORDPRESS

REAL3D FLIPBOOK – PLUGIN LẬT SÁCH 3D HOÀN HẢO CHO WORDPRESS

REAL3D FLIPBOOK – PLUGIN LẬT SÁCH 3D HOÀN HẢO CHO WORDPRESS

Real3D Flipbook là plugin giúp hiển thị các tài liệu PDF hoặc hình ảnh dưới dạng sách lật 3D siêu thực trên website WordPress của bạn. Không cần Flash, hoàn toàn HTML5. Real3D Flipbook Tính năng nổi bật của Real3D Flipbook Hiệu ứng lật trang 3D chân thực Tốc độ và hiệu ứng lật trang […]

Dark mode