Lưu trữ thẻ: Float Left Right Ads

DevVn Float Left Right Ads – Quảng cáo 2 bên cho website WordPress

DevVn Float Left Right Ads – Quảng cáo 2 bên cho website WordPress

DevVn Float Left Right Ads là một plugin giúp các bạn thêm quảng cáo vào 2 bên sườn của website. Và 2 quảng cáo này được fixed khi cuộn trang web lên/xuống. Plugin được dựa trên plugin Float Left Right Advertising By Nguyen Duc Manh. Nhận thấy plugin của Anh Mạnh không còn được update […]

Dark mode