DevVn Float Left Right Ads – Quảng cáo 2 bên cho website WordPress

DevVn Float Left Right Ads là một plugin giúp các bạn thêm quảng cáo vào 2 bên sườn của website. Và 2 quảng cáo này được fixed khi cuộn trang web lên/xuống.

Plugin được dựa trên plugin Float Left Right Advertising By Nguyen Duc Manh. Nhận thấy plugin của Anh Mạnh không còn được update và đã quá cũ không còn tích hợp với các version mới của WordPress. Vì vậy mình đã viết lại bản mới và có chút chỉnh sửa. Hoạt động tốt trên phiên bản mới nhất (hiện tại 4.7.3) của WordPress.

Hướng dẫn cài đặt plugin DevVn Float Left Right Ads

 1. Tại trang quản trị bạn vào Plugins / Add New
 2. Tìm kiếm với từ khóa DevVn Float Left Right Ads
 3. Sau đó tìm đúng bản plugin này rồi ấn Install. Sau khi install xong thì ấn Active
 4. Để cài đặt bạn vào Setting / Float Left Right Ad

Các thông số cài đặt plugin DevVn Float Left Right Ads

Chi tiết các thông số như sau:

 • Active Plugin: Bật/tắt plugin mà không cần deactive plugin
 • Show ads if client screen width >=: Hiển thị quảng cáo 2 bên khi màn hình >= giá trị nào đó
 • Main content width: Độ rộng của website. Khung bao quanh container
 • Banner Left: Với 2 thông số là độ rộng và chiều cao của banner bên trái
 • Banner Right: Với 2 thông số là độ rộng và chiều cao của banner bên phải
 • Margin Left: Khoảng cách của banner bên trái với container
 • Margin Right: Khoảng cách của banner bên phải với container
 • Margin Top: Khoảng cách của 2 banner với trên cùng của trình duyệt
 • Margin Top – After scroll: Khoảng cách của 2 banner với trên cùng của trình duyệt sau khi kéo chuột
 • Z-index: Thứ tự ưu tiên xếp chồng với các phần tử khác
 • HTML left Code: Code HTML của quảng cáo bên trái
 • HTML right Code: Code HTML của quảng cáo bên phải

 

Nguồn: Lê Văn Toản

Facebook Comments Box
Dark mode